Print this page
Sunday, 13 April 2014 06:28

תהליך הוצאת

Written by 
Rate this item
(0 votes)

מהם השלבים לקבלת הדרכון?

רבים טועים לחשוב שההליך הינו להוצאת דרכון. אנו בחברת פספורטס בע"מ מנסים לשים דברים על דיוקם. ההליך הקשה והארוך הוא להשגת האזרחות הספרדית/פורטוגזית. המדובר בהליך הדורש התאמה לתבחיני החוקים המאפשרים את קבלת האזרחות תוך שימת לב שמדובר בחוקים הקובעים את מועדי הגשת הבקשה, וכפועל יוצא גם את אישורה, לפרק זמן קצר של שנתיים – שלוש. יש לתת את הדעת שמועד הגשת הבקשה ובדיקה תכופה של מצב הבקשה נצפית כחשובה בעניין זה, שכן נראה כי תוגשנה הרבה יותר בקשות משתאושרנה, והרשויות בספרד תוצפנה בפונים.

הוצאת דרכון ספרדי או דרכון פורטוגזי לבעלי אזרחויות.

הושגה האזרחות המיוחלת? יופי! מעת קבלת האזרחות, הוצאת הדרכון הינה משימה פשוטה יחסית. ישנן שלוש שיטות עיקריות בהן ניתן להוציא את הדרכון.

  • פנייה ישירה אל שגרירות ספרד או שגרירות פורטוגל בישראל לשם הוצאת דרכון. 
  • הגעה עצמאית ללשכות משרד הפנים בספרד או פורטוגל, על פי הצורך, והוצאת הדרכון
  • הגעה בליווי נציג משרד עורכי דין מקומי ללשכות משרד הפנים בספרד או פורטוגל, על פי הצורך, והוצאת הדרכון.

לאחר קבלת האזרחות אנו ממליצים לקהל לקוחותינו להגיש את הבקשה לקבלת הדרכון בלשכת משרד הפנים הרלוונטית. הדבר מסייע בכמה דרכים: 

הליך מהיר ביחס להליך בשגרירויות. 

Additional Info

  • sub title: דרכון ספרדי
  • icon: icon
Read 2411168 times Last modified on Thursday, 15 May 2014 13:43