passport
logoInto

המומחים בהשגת
אזרחות ודרכון ספרדי/פורטוגזי

בדוק עכשיו

את היתכנות זכאותך
לדרכון ספרדי/פורטוגזי

במספר שלבים קצרים
להמשך גלול מטה

arrow
בדיקת זכאות לדרכון

גלה האם הנך זכאי לדרכון ספרדי/פורטוגזי

הרשמה מהירה
שאלה

מה מוצאך?

פתיחת

בקשה לזכאות

תהליך הוצאת

דרכון ספרדי

חוק האזרחות

ליוצאי ספרד

הטבות למחזיקי

דרכון ספרדי

YAIR
מחק
פרטי קשר איש נוסף
שם פרטי*
שם משפחה*
ת.ז.*
ת.לידה*
דוא"ל
טלפון נייד*
טלפון בית
פקס
טלפון איש קשר
קרבה
פרטי קשר
שם פרטי*
שם משפחה*
ת.ז.*
ת.לידה*
דוא"ל
טלפון נייד*
טלפון בית
פקס
טלפון איש קשר
קרבה
כתובת
עיר*
רחוב*
מס בית*
מס דירה
מיקוד
addRelative
מידע נוסף
האם בני משפחה נוספים הגישו בקשת אזרחות דרך משרדנו
איך הגעת אלינו?
הסכם שכר טרחה

1. דמי הטיפול (שכר הטרחה) ישולמו במספר שלבים:
1.1. עם פתיחת התיק – סך של 424 ₪ + מע"מ בעבור כל מבקש/ת.
1.2. עם הגשת החומר לעורך הדין הספרדי/פורטוגזי - סך של 500 יורו בעבור הלקוח וסך זהה בעבור כל צאצא שברשימה.
1.3. עם קבלת החלטה משלטונות ספרד/פורטוגל המכירה באזרחות או זכאות לקבלת דרכון ספרדי בלקוח או במי מילדיו- סך של 500 יורו בעבור ההחלטה הראשונה המכירה באזרחות מי מהמבקשים.
1.4. לכל אחד מהסכומים יתווסף מע"מ, כפי שנהוג ביום התשלום, בישראל (ס' 1.1) או בספרד/פורטוגל
(ס' 1.2, 1.3). לכל אחת מדרישות התשלום יתווסף חשבון הוצאות, נכון לאותו המועד, הצופה תשלומים עתידיים קרובים.
2. הוצאות- הלקוח חב בכל ההוצאות הכרוכות בניהול עניינו. ללקוח ברור כי בניהול תיק זה ישנן הוצאות בגין תרגומים, ייעוץ משפטי, אגרות, אישורים נוטריונים ואפוסטילים, אישור הקהילה היהודית, שליחויות ועוד וכי חברת פספורטס בע"מ אינה יכולה לאומדן במדויק ומראש.
3. הלקוח יודע כי כחלק מהשירות שמספקת חברת פספורטס בע"מ נעזרת היא בשירותיו המשפטיים של עורך דין ספרדי או פורטוגזי, וכי שכר טרחתו של עורך הדין הזר נכלל בתוך שכר הטרחה של חברת פספורטס בע"מ, למעט מקרים בעייתיים, כמפורט להלן.
הנני מאשר את הסכם שכר הטירחה

צור קשר

clud

תרגישו חופשי

לכתוב

mailImg

דוא"ל

[email protected]

phoneImg

תקשורת נוספת

טל' 03-5101154
פקס' 03-7179702
שעות פעילות: א'-ה' 9:00-16:00

המידע באתר אינו מהווה יעוץ משפטי