Print this page
Sunday, 13 April 2014 06:28

חוק האזרחות

Written by 
Rate this item
(0 votes)

טיוטת החוק שפורסמה בפברואר 2014 באה לעולם כהמשך להתייחסות החיובית של המחוקק הספרדי לצאצאי מגורשי ספרד. קיימים שני חוקים המתייחסים לנושא, מהשנים 1929 ו-1949, המאפשרים לחלק מצאצאי מגורשי ספרד לקבל אזרחות ספרדית. חוקים אלו עודם בפועל ובכל שנה ישנם יהודים המקבלים זכאות מכוחם. 

הודעת שר המשפטים הספרדי גיירדון, מחודש פברואר 2014, על פרסום הטיוטה לשינוי חוק מתן האזרחות לצאצאי מגורשי ספרד הינה ניסיון לקביעת הקלות, כהוראת שעה. ההקלות מתבטאות בכך שבשעה שעד לחיקוק החוק צאצא למגורשי ספרד צריך היה לגור בספרד במשך שנתיים ובעבור האזרחות הספרדית נאלץ היה לוותר על אזרחותו הקודמת (ישראלית לדוגמא), הרי שבעקבות החוק החדש, הפותח חלון בן שנתיים עד שלוש שנים, להגשת בקשות לקבלת אזרחות, יאושרו אזרחויות גם ללא צורך בשהות בספרד וללא חובת ויתור על האזרחות השנייה. בכך מתאפשר נתיב נוח ופשוט לאזרחי ישראל להשיג אזרחות אירופאית.

לטיוטת החוק 

Additional Info

  • sub title: ליוצאי ספרד
  • icon: icon
Read 32292 times Last modified on Monday, 28 April 2014 11:29